hid in Romanian

Pronunciation
v. ascunde, se ascunde, masca, acoperi, camufla, tăinui, adăposti, dosi, aciua, tăbăci, tupila, zăvorî

Example Sentences

Tom hid under the table.
Tom s-a ascuns sub masă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It isn't known where the treasures were hidden.
Nu se cunoaşte când au fost ascunse comorile.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Cockroaches hide themselves during the day.
Gîndaci se ascunde în timpul zilei.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We hid behind a bush so that no one would see us.
Ne-am ascuns după un tufiş pentru ca nimeni să nu ne vadă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You are saying you intentionally hide your good looks?
Spui că intenționat ți-ascunzi frumusețea?
pronunciation pronunciation pronunciation err
I must hide.
Trebuie să mă ascund.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Let us not hide the fact that the compromise was extremely difficult.
Haideţi să nu ascundem faptul că a fost extrem de dificil să se ajungă la un compromis.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Especially when these criminals hide behind the skirts of women and children as they would hide behind hostages, when they fire missiles from schools and transform mosques into huge weapons depots.
În special atunci când aceşti criminali se ascund în spatele fustelor femeilor şi al copiilor, ca şi cum ar fi nişte ostatici, atunci când lansează rachete din şcoli şi transformă moscheile în uriaşe depozite de arme.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must not hide the seriousness of the situation, but we must not be negative and fatalistic.
Nu trebuie să ascundem seriozitatea situaţiei, dar nici nu trebuie să avem o atitudine negativă şi fatalistă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Rip-off companies hide behind post office boxes, front men and name-changing.
Companiile care înşeală se ascund în spatele căsuţelor poştale, al oamenilor-paravan şi îşi schimbă numele.
pronunciation pronunciation pronunciation err

dictionary extension
© dictionarist.com