hypothesis in Romanian

Pronunciation
n. ipoteză, speculaţie

Example Sentences

This is just a hypothesis.
Aceasta este doar o ipoteză.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The whole thing is a sham - this bogus hypothesis, this ridiculous nonsense that man-made CO2 is causing global warming.
Toată situaţia este o înşelătorie - această ipoteză falsă, această absurditate ridicolă că CO2produs de om determină încălzirea globală.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For that reason, we should make a distinction between facts and empirical certainties on the one hand and hypotheses on the other.
Din acest motiv, ar trebui să facem o distincţie între fapte şi certitudini empirice, pe de o parte, şi ipoteze, pe de altă parte.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Now let us consider the hypotheses.
Haideţi să luăm în considerare aceste ipoteze acum.
pronunciation pronunciation pronunciation err
One hypothesis is that the global temperature will continue to rise.
O ipoteză este că temperatura globală va continua să crească.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If our conclusions on the hypothesis of climate change are to be based on evidence, then that evidence must be irreproachable.
În cazul în care concluziile noastre privind ipoteza schimbărilor climatice se bazează pe dovezi, aceste dovezi trebuie să fie ireproşabile.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Can a hypothesis that depends on manipulation of data be a proper basis for justifying enormous expenditure and the closing-down of factories such as the Corus plant in Middlesbrough?
Poate o ipoteză bazată pe manipularea datelor să servească drept fundament pentru a justifica cheltuieli enorme şi închiderea unor fabrici, cum este fabrica Corus din Middlesbrough?
pronunciation pronunciation pronunciation err
If you think that is a weird hypothesis, anything that puts up with the way you talk about climate change, believe me, nothing is too stupid for this Chamber.
În cazul în care consideraţi că această ipoteză este ciudată, analizaţi modul în care se discută despre schimbările climatice şi credeţi-mă că nimic nu este prea stupid pentru acest Parlament.
pronunciation pronunciation pronunciation err
(EL) Mr President, I shall continue the debate with the following hypothesis: we have seen the unrest in the Mediterranean and Arab countries.
(EL) Dle preşedinte, voi continua dezbaterea cu următoarea ipoteză: am văzut neliniştea din ţările arabe şi din cele din zona Mării Mediterane.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is already a fact of life and I fear that the hypothesis I am about to develop will soon become another fact of life.
Acesta este deja un fapt bine cunoscut şi mă tem că ipoteza pe care urmează să o dezvolt va deveni în curând un alt fapt împlinit.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

a proposal intended to explain certain facts or observations: proposal
a tentative insight into the natural world; a concept that is not yet verified but that if true would explain certain facts or phenomena: supposal, conjecture, concept, conception, theory, supposition, theoretical account, construct, framework, assumption, possibility, hypothetical, historicism, model, speculation, gemmule
a message expressing an opinion based on incomplete evidence: guess, conjecture, supposition, surmisal, opinion, speculation, view, divination, surmise
dictionary extension
© dictionarist.com