improvement in Romanian

Pronunciation
n. îmbunătăţire, perfecţionare, ameliorare, corectare, amenajare, sporire în valoare, amendament, modificare

Example Sentences

Secondly, solidarity presupposes interconnections of European energy networks, as well as improvements in energy infrastructure.
În al doilea rând, solidaritatea presupune interconectări ale rețelelor europene de energie, precum și îmbunătățirea infrastructurii energetice.
pronunciation pronunciation pronunciation err
On the other hand, the debate has clearly shown that they are not applied consistently and that reasons could be found for further improvements in their structure.
Pe de altă parte, dezbaterea a demonstrat clar că acestea nu se aplică în mod consecvent şi că s-ar putea găsi motive pentru o îmbunătăţire ulterioară a structurii lor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For instance, the major part of reductions in the energy sector will come from efficiency improvements that will pay for themselves.
De exemplu, cea mai mare parte a reducerilor din sectorul energiei va veni de la îmbunătăţirile eficienţei care îşi vor amortiza costurile.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Certain improvements have been made, by introducing higher standards for transporting animals, but these measures still fall short of the mark.
S-au făcut anumite îmbunătăţiri prin introducerea unor standarde mai ridicate ale transportului de animale, dar aceste măsuri nu îşi ating încă scopul.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This gives us cautious hope of an improvement of the climate in mutual relations, and the fulfilment of the Commissioner's proposal.
Acest lucru ne oferă speranţe rezervate privind îmbunătăţirea climatului relaţiilor reciproce şi îndeplinirea propunerii dnei comisar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I can assure you that we remain committed to working towards the improvement of the human rights situation in Eritrea so that it is very dominant in our minds.
Vă pot asigura că rămânem angajaţi în conlucrarea pentru îmbunătăţirea situaţiei drepturilor omului în Eritreea, astfel că aceasta predomină în hotărârile noastre.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In our view, there is a strong argument for the continuance of a cooperation programme which aims at the improvement of the living conditions of the population.
În opinia noastră, există un argument puternic pentru continuarea programului de cooperare care vizează îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale populaţiei.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This would be a way to now bring about a ceasefire and an improvement.
Aceasta ar fi o modalitate de a determina o încetare a focului şi ar duce la o ameliorare a situaţiei.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is above all to set out potential improvements in its operations.
Mai presus de toate, îşi propune să stabilească îmbunătăţiri în acţiunile sale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As a first step, Israel should allow humanitarian aid into Gaza, where an improvement to living conditions would also constitute one of the paths to peace in the long term.
Ca prim pas, Israelul trebuie să permită accesul asistenţei umanitare în Gaza, o îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă constituind una din căile spre o pace pe termen lung.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

the act of improving something: sweetening, stabilization, self-improvement, repair, correction, rectification, fixture, enhancement, stabilisation, cleansing, upgrade, overhaul, clarification, reform, tenderisation, clearing, fix, modernization, cleanup, amelioration, mend, modernisation, development, reparation, mending, self-reformation, humanization, upturn, cleaning, airing, tenderization, betterment, renovation, change of state, melioration, ventilation, optimization, fixing, humanisation, redevelopment, optimisation, enrichment, perfection
the act of improving yourself: reform, auto-suggestion, improvement, self-suggestion, autosuggestion, self-reformation
a change for the better; progress in development: advance, accommodation, elaboration, revitalisation, recovery, revival, resurgence, revivification, shift, preservation, refinement, fitting, conservation, revitalization, adjustment, betterment, transformation, transmutation
a condition superior to an earlier condition: status, development, restoration, refurbishment, melioration, reformation, betterment, renovation, condition
dictionary extension
© dictionarist.com