kind in Romanian

Pronunciation
n. rasă, neam, familie, fel, gen, categorie, clasă, soi, trăsătură caracteristică, trăsătură distinctivă, esenţă, natură, caracter, calitate
a. amabil, drăguţ, binevoitor, prietenos, bun, iertător, îngăduitor, cordial, sincer, prietenesc, amical, natural, drept

Example Sentences

I can't live that kind of life.
Nu pot trăi acel fel de viață.
pronunciation pronunciation pronunciation err
All the nurses of this hospital are very kind.
Toate asistentele din acest spital sunt foarte amabile.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This kind of bomb is a serious menace to mankind.
Acest fel de bombă este o ameninţare serioasă la adresa omenirii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A stormy life? It's fine to watch that kind of thing on TV but I wouldn't actually want to live it.
O viaţă furtunoasă? E ok să vezi astfel de lucruri la televizor, dar n-aş dori să le şi trăiesc.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He is a kind man at heart.
El este un om cu inimă bună.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He is in touch with all kinds of people.
El ține legătura cu tot felul de oameni.
pronunciation pronunciation pronunciation err
How kind of him to help us move on such a rainy day!
Ce amabil din partea lui să ne ajute să ne mutăm într-o zi atât de ploioasă!
pronunciation pronunciation pronunciation err
She was kind enough to take me to the hospital.
A fost destul de amabilă să mă ducă la spital.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She can play all kinds of instruments, classical or folk.
Poate cânta la tot felul de instrumente, clasice sau populare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
"What kind of feeling?" the shopkeeper asked.
- Ce fel de senzaţie? întrebă negustorul.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

a category of things distinguished by some common characteristic or quality: the likes of, color, manner, flavor, species, category, style, variety, make, the like, type, sort, antitype, description, form, brand, art form, stripe, genre, flavour, like, colour, ilk, model, genus
having or proceeding from an innately kind disposition: kind, kindhearted
sympathy arising from a kind heart: mellowness, sympathy, fellow feeling, kindheartedness
having or showing a tender and considerate and helpful nature; used especially of persons and their behavior: sympathetic, benignant, kindly, good-hearted, charitable, benevolent, soft, large-hearted, openhearted, benign, kind-hearted, good-natured, merciful, gentle, kindhearted, kindness, considerate, gracious
tolerant and forgiving under provocation: forgiving, tolerant
agreeable, conducive to comfort: genial, hospitable

dictionary extension
© dictionarist.com