legislate in Romanian

Pronunciation
v. legifera, elabora legi

Example Sentences

What is positive is that the fingerprints of children under 12 can only be taken if the Member States already legislate for this.
Un aspect pozitiv este faptul că amprentele copiilor cu vârste sub 12 ani pot fi luate numai dacă statele membre au emis deja legi în acest sens.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ideally, we would like to legislate on behalf of all Member States in one fell swoop rather than, as is currently the case, via bilateral negotiations, 27 times over.
În mod ideal, am dori să o legiferăm, în numele tuturor statelor membre, într-una definitivă, mai degrabă decât, aşa cum este cazul în prezent, prin intermediul negocierilor bilaterale, de 27 de ori.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I do not like homophobia, but legislating against it in community law is absurd.
Nu îmi place homofobia, însă este absurd să încercăm să adoptăm legi în dreptul comunitar în acest sens.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There is no point in Europe legislating itself out of business because we cannot control what is imported in.
Nu are sens ca Europa să se elimine din industrie prin adoptarea acestei legislaţii, deoarece nu putem controla importurile.
pronunciation pronunciation pronunciation err
this legislation was to be passed in too much haste, because both Parliament and Commission finish their terms of office this coming summer which is not a sufficient reason to legislate in a hurry;
această legislaţie urmează a fi adoptată într-o prea mare grabă, deoarece atât Parlamentul, cât şi Comisia îşi vor încheia mandatul în această vară, ceea ce nu reprezintă, însă, un motiv suficient pentru a elabora legi în grabă;
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is hoped that legislating against employers employing illegal migrants from third countries will be an instrument for reducing the 'pool-factor' of illegal migration.
Se speră că legiferarea împotriva angajatorilor care recrutează migranţi ilegali din ţări terţe va fi un instrument de reducere a accentuării migraţiei ilegale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In practice, this report proposes that the EU should shoulder the responsibility for the Member States' social policy and legislate on issues that are closely associated with labour market policy.
În practică, acest raport propune ca UE să îşi asume responsabilitatea pentru politicile sociale ale statelor membre şi să legifereze cu privire la aspecte care sunt strâns legate de politica pieţei muncii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Member States have the right to legislate on gaming at a national level.
Statele membre au dreptul să elaboreze legi în privinţa jocurilor la nivel naţional.
pronunciation pronunciation pronunciation err
How can we ensure that laws adopted by the EU as a whole are applied, and how can we legislate without knowing the cost of what we want?
Cum ne putem asigura că legile adoptate de Uniunea Europeană ca întreg sunt aplicate şi cum putem legifera fără a cunoaşte costul a ceea ce ne dorim?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, everyone in Parliament, with just a few exceptions, knows what it means to legislate and to bring added value to a text from the Commission.
Domnule preşedinte, toţi cei din Parlament, cu doar câteva excepţii, ştiu ce înseamnă să legiferezi şi să aduci valoare adăugată unui text de la Comisie.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

enact: approve, establish, pass, okay, sanction
dictionary extension
© dictionarist.com