linear in Romanian

Pronunciation
a. liniar

linear in English

n. ruler

Example Sentences

A linear reduction in the number of products would be insane.
Reducerea lineară a numărului de produse ar fi o nebunie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The most recent information is as at 1 October 2009: we are at the end of the second year, linear implementation might be 28.5%, the payments rate is 24.35%, and here are the first problems.
Cele mai recente informaţii sunt cele din 1 octombrie 2009: ne aflăm la sfârşitul celui de-al doilea an, punerea în aplicare liniară poate fi de 28,5 %, rata plăţilor este de 24,35 % şi iată primele probleme.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The process will never be linear.
Procesul nu va fi niciodată liniar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, for the sake of honesty, we must explain that this is not a linear movement towards European values.
Dar, ca să fim oneşti, trebuie să explicăm că nu este vorba despre o mişcare lineară spre valorile europene.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our proposal therefore establishes a linear reduction in aid by a percentage that clearly aims for the removal of aid at the end of the transition period.
Propunerea noastră, prin urmare, stabilește o reducere liniară a ajutorului cu un procent care vizează în mod clar eliminarea ajutorului la sfârșitul perioadei de tranziție.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, it is a linear approach to the action of radioactivity, not a threshold approach, which has resulted in this quasi-administrative treatment of these matters rather than a scientific one.
Cu toate acestea, abordarea cvasi-administrativă, nu științifică, a acestor probleme a fost determinată de abordarea liniară a acțiunii radioactivității, indiferent de nivelurile limită.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Chernobyl disaster showed us that the linear extrapolation of radiation-related risk results in unnecessary economic losses.
Catastrofa de la Cernobîl ne-a arătat că extrapolarea liniară a riscului de radiaţii conduce la pierderi economice inutile.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I hope that the model is not linear and that, where 4% audits are carried out, we do not have a 40% error rate.
Sper că modelul nu este linear și că, acolo unde se vor realiza 4 % din audituri, nu vom avea o rată a erorilor de 40 %.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A nuclear accident is not a linear event; the consequences ripple outwards like the radioactivity which is still discharging into the sea.
Un accident nuclear nu este un eveniment linear; consecințele se prelungesc în exterior ca și radioactivitatea care încă se scurge în mare.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

designating or involving an equation whose terms are of the first degree: bilinear, additive
of or in or along or relating to a line; involving a single dimension: rectilinear, one-dimensional, collinear, linelike, lineal, rectilineal
measured lengthwise: lengthways, running, lengthwise
of a circuit or device having an output that is proportional to the input: analogue, analog
(of a leaf shape) long and narrow: simple, elongate, unsubdivided

dictionary extension
© dictionarist.com