low in Romanian

Pronunciation
n. muget, răget
v. mugi, rage
a. jos, scund, mic, scăzut, redus, micşorat, grav, încet, şoptit, adânc, decupat, răsfrânt, ieftin, comun, vulgar, josnic, abject, urât, rău famat, umil, modest, slab, slăbit, deprimat, abătut, recent, dată: de dată recentă
adv. jos, pământ: la pământ, pământ: până la pământ, încet, slab, recent, curând: de curând

Example Sentences

The yen is still low against the dollar.
Yenul e încă scăzut în raport cu dolarul.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Chinese officials say economic growth has dropped to a three-year low because of the world economy.
Oficialii chinezi spun că creșterea economică a scăzut la minimul ultimilor trei ani din cauza economiei globale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Rather than working for a low salary, it is better for us to be unemployed.
Decât să muncim pe un salariu mic, mai bine să fim șomeri.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Such suffering is inflicted particularly on so-called low-value animals such as animals for slaughter.
O astfel de suferinţă este provocată, în special, aşa-numitelor animale cu valoare redusă, cum ar fi animalele de sacrificat.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In your speech, you described animals being transported for slaughter as of low value.
În discursul dumneavoastră, aţi descris animalele transportate în vederea sacrificării drept animale cu valoare redusă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Today, thinking about neighbouring countries, it would be more appropriate to say that low fences or no fences are better.
Astăzi, dacă ne gândim la ţările învecinate, ar fi mai potrivit să spunem că gardurile mici sunt mai bune sau chiar lipsa lor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
During a winter with record low temperatures, it is reckless and inhuman to condemn millions of European citizens to being cold.
În timpul unei ierni cu temperaturi scăzute record, a condamna la frig milioane de cetăţeni europeni este un act necugetat şi inuman.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The three countries to which the delegation's visit was confined - Eritrea, Djibouti and Ethiopia - have in common poverty and therefore a very low standard of human rights.
Cele trei ţări la care s-a limitat vizita delegaţiei - Eritreea, Djibouti şi Etiopia - au în comun sărăcia şi, prin urmare, un standard foarte redus al drepturilor omului.
pronunciation pronunciation pronunciation err
(SV) Madam President, I, too, would like to welcome the Czech Presidency. During this Presidency, we will have low growth and unemployment will rise.
(SV) Doamnă preşedintă, aş dori şi eu să urez bun venit preşedinţiei cehe Pe durata acestui mandat, nu vom înregistra progrese prea mari şi rata şomajului va creşte.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Questions have been raised here regarding the anti-discrimination directive, the Barcelona Targets, and the low emphasis placed on social questions.
S-au ridicat chestiuni privind directiva contra discriminării, obiectivele de la Barcelona şi accentul scăzut pus pe chestiunile sociale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
© dictionarist.com