lucky in Romanian

Pronunciation
a. norocos, băftos, noroc: cu noroc, propice, favorabil

Example Sentences

You're lucky because he didn't bite you.
Ești norocos că nu te-a mușcat.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They were lucky.
Ei au fost norocoși.
pronunciation pronunciation pronunciation err
rapporteur. - Madam President, this package is, I hope, more a case of 'third time lucky' than 'work in progress'.
raportor - Doamnă preşedintă, sper că acest pachet reprezintă mai degrabă un caz de "a treia oară cu noroc” decât de "proiect în lucru”.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I was lucky enough to be able to afford to pay.
Am fost suficient de norocos să îmi pot permite să plătesc.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have been lucky again, just as we were with SARS - yet this is not down to the decision-makers, Mr President.
Am avut din nou noroc, la fel ca în cazul SRAS, însă acum nu mai depindem de factorii de decizie, domnule preşedinte.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I feel very lucky to have been able to complete the programme with your support and should like to pass on my own message.
Mă consider foarte norocoasă că am reuşit să duc la bun sfârşit acest program cu ajutorul dumneavoastră şi aş dori să transmit un mesaj personal.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is right to fight for freedom and values for all, not big jobs for the lucky few.
Este just să lupţi pentru libertate şi valori pentru toţi, nu pentru posturi mari pentru câţiva norocoşi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It was actually a pure miracle - or, if you wish, lucky - that there were no human casualties.
A fost, de fapt, un adevărat miracol - sau, dacă vreţi, noroc - pentru că nu au existat pierderi de vieţi omeneşti.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am lucky enough to live on the edge of the Saddleworth Moorlands, between the cities of Manchester and Leeds.
Sunt suficient de norocos să trăiesc la marginea Mlaştinilor Saddleworth, între oraşele Manchester şi Leeds.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The tragedy is that she was considered lucky: four out of ten cluster bomb accidents result in death.
Tragedia este că a fost considerată norocoasă: patru din zece accidente cauzate de bombele cu dispersie cauzează moartea.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

occurring by chance: fortunate
cheerfully irresponsible: harum-scarum, slaphappy, irresponsible, carefree, devil-may-care, freewheeling
having or bringing good fortune: apotropaic, hot, serendipitous, fortunate
presaging or likely to bring good luck: golden, prosperous, favourable, favorable, propitious

dictionary extension
© dictionarist.com