neighbourly in Romanian

Pronunciation
a. vecin: de buni vecini, vecinătate: de bună vecinătate, sociabil

Example Sentences

This is essential for facilitating and deepening regional cooperation and good neighbourly relations.
Acest lucru este esenţial pentru facilitarea şi aprofundarea cooperării regionale şi pentru relaţiile de bună vecinătate.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, I would underline that for genuine neighbourly relations, willingness and reliability are needed on the other side, too.
Aş sublinia însă că pentru stabilirea unor relaţii de vecinătate sincere este nevoie să existe disponibilitate şi seriozitate şi de cealaltă parte.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Efforts to improve good neighbourly relations must continue.
Trebuie continuate eforturile în vederea ameliorării bunelor relaţii de vecinătate.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Furthermore, Turkey also needs to commit itself unequivocally to good neighbourly relations and to the peaceful settlement of disputes.
În plus, Turcia trebuie, de asemenea, să se angajeze în mod neechivoc să stabilească relaţii bune de vecinătate şi să soluţioneze paşnic conflictele.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is an ongoing material political issue which concerns all Greek citizens and the European values of good neighbourly and regional cooperation.
Reprezintă o chestiune politică majoră, care vizează atât cetăţenii greci, cât şi valorile europene de bună vecinătate şi cooperare regională.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Naming infrastructural installations after characters from the periods of Greek history which predated the arrival of the Slavs in those regions is not conducive to good neighbourly relations.
Denumirea unor unităţi de infrastructură după personaje din perioadele istoriei greceşti precedente sosirii slavilor în aceste regiuni nu duce la bune relaţii între vecini.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In that respect, it is enough to look at what kind of neighbourly relations Turkey maintains with other EU Member States such as Greece, Cyprus or with a country outside the EU like Armenia.
În acest sens, este de ajuns să observăm tipul de relaţii de vecinătate pe care Turcia le menţine cu alte state membre ale UE precum Grecia, Cipru sau cu o ţară din afara UE precum Armenia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If nothing else then, this fact alone is a sufficient argument for trying to maintain good neighbourly relations between the EU and the Russian Federation.
În absenţa altor motive, chiar şi doar acest fapt este un argument suficient pentru a încerca să menţinem bune relaţii de vecinătate între UE şi Federaţia Rusă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must understand the reluctance of the Iraqi Government to let Camp Ashraf continue to be a nuisance to their good neighbourly relations with Iran.
Trebuie să înţelegem reticenţa guvernului irakian de a-i permite taberei Ashraf să tulbure în continuare relaţiile bune de vecinătate cu Iranul.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Maintaining good neighbourly relations, including a negotiated and mutually acceptable solution on the main issue, remains essential.
Menţinerea relaţiilor de bună vecinătate, inclusiv o soluţie negociată şi reciproc acceptabilă în această materie, rămâne esenţială.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

exhibiting the qualities expected in a friendly neighbor: neighborly, friendly
dictionary extension
© dictionarist.com