order in Romanian

Pronunciation
n. ordine, succesiune, serie, secvenţă, rânduială, bună rânduială, dispoziţie, stare de funcţionare, ordin, regulament, statut, poruncă, comandă, ordin de plată, scop, intenţie, hotărâre, decizie, fel, categorie, poziţie socială, clasă, clasă socială, rang, sistem, cin {înv.}, ordin cavaleresc, stil, ceată, bilet gratuit, bilet de favoare
n. ordine de bătaie
v. ordona, porunci, prescrie, recomanda, comanda, face o comandă de, aranja, rândui, dispune, sistematiza, organiza, trimite cu ordin, delega, da ordine, face ordine

Example Sentences

The telephone is out of order, Mr Tamori.
Telefonul este deranjat, Domnule Tamori.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You can't use this faucet. It's out of order.
Nu puteţi folosi acest robinet; este stricat.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I ordered them to leave the room.
Le-am ordonat să părăsească încăperea.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Let's talk quietly in order not to wake the baby.
Să coborâm tonul pentru a nu trezi bebeluşul.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Soldiers must follow orders.
Soldaţii trebuie să urmeze ordinele.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The telethon is a French TV program organized every year to collect funds in order to finance medical research.
Teledonul este un program TV francez organizat în fiecare an pentru a colecta fonduri în scopul finanţării de cercetări medicale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As of 1950, the European Coal and Steel Community begins to unite European countries economically and politically in order to secure lasting peace.
Începând cu anul 1950, ţările europene încep să se unească, din punct de vedere economic şi politic, în cadrul Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului, propunându-şi să asigure o pace durabilă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In order to do that, you have to take risks.
Pentru a face asta, trebuie să-ți asumi riscuri.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I don't know what to order.
Nu știu ce să comand.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Is that an order?
E un ordin?
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com