overthrow in Romanian

Pronunciation
n. răsturnare, înfrângere
v. răsturna, da jos, trânti

Example Sentences

It was because of such a deficit that, twenty years ago, we overthrew socialism in our country.
Datorită unui asemenea deficit, în urmă cu douăzeci de ani, am distrus socialismul în ţara noastră.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Thus the new NATO strategy was adopted, which also officially overthrows the basic rules of international law.
Astfel, a fost adoptată noua strategie NATO, ceea ce a condus la o răsturnare oficială a normelor dreptului internaţional.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is essential in a continent where mayors can overthrow presidents and where another president has been crippling his own population to carry out witch hunts.
Acestea sunt aspecte esenţiale pe un continent unde primarii pot răsturna preşedinţi şi unde un alt preşedinte şi-a schilodit propria populaţie pentru a anihila opoziţia..
pronunciation pronunciation pronunciation err
Their overthrow is a social need and we shall serve it consistently.
Răsturnarea acestora este o nevoie socială şi vom depune toate eforturile în acest sens.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Since the overthrowing of Taliban, the situation in Afghanistan has improved, however in reality, there have not been many positive developments as far as human rights are concerned.
De la căderea regimului Taliban, situaţia din Afganistan s-a îmbunătăţit, totuşi, în realitate, nu au existat prea multe progrese în ceea ce priveşte drepturile omului.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, there is also the path which Romania took in its bloody overthrow of the regime.
Totuşi, există şi calea pe care a adoptat-o România în răsturnarea sângeroasă a regimului.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They were financed - according to some - by sources which include the son of the overthrown President Bakiyev.
Există voci care afirmă că acestea ar fi fost finanţate din mai multe surse, printre care şi fiul fostului preşedinte Bakiev.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In an unrivalled act of self-liberation by peaceful means, the East Germans overthrew an oppressive regime and brought down the wall.
Într-un act incomparabil de auto-eliberare prin mijloace pașnice, est-germanii au răsturnat un regim opresiv și au dărâmat zidul.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Where is the guarantee that fundamental social rights will not be overthrown by the freedoms of the market?
Unde este garanţia că drepturile sociale fundamentale nu vor fi detronate de libertăţile pieţei?
pronunciation pronunciation pronunciation err
They did more than overthrow a corrupt, backward-looking regime.
Au făcut mai mult decât să răstoarne un regim corupt și retrograd.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com