overwhelm in Romanian

Pronunciation
v. copleşi, nimici, distruge, copleşi nimereşte

Example Sentences

Tom is overwhelmed.
Tom este copleșit.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The first is that an overwhelming majority of this Parliament wants to bring about a quick ceasefire.
Primul este acela că majoritatea covârșitoare a acestui Parlament susţine o încetare imediată a focului.
pronunciation pronunciation pronunciation err
An overwhelming majority of the public are finding this difficult to understand, and they are increasingly refusing to accept such powerlessness.
Majoritatea covârşitoare a opinie publice europene consideră acest lucru ca fiind de neînţeles şi refuză, din ce în ce mai vehement, această situaţie de neputinţă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The second is that there is overwhelming support for the requirement for all parties involved to accept the state of Israel's right to exist within peaceful borders.
Al doilea este că există un sprijin majoritar pentru cerinţa ca toate părţile implicate să accepte dreptul statului Israel de a exista în cadrul unor frontiere sigure.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The overwhelming vote shows just this.
Ceea ce demonstrează şi votul favorabil.
pronunciation pronunciation pronunciation err
At the moment, the overwhelming majority of people are still somewhat reluctant to use mobile telephones when they are abroad due to the fear of the roaming bill.
În momentul de faţă, o majoritate covârşitoare a cetăţenilor sunt reticenţi atunci când vine vorba de folosirea telefoanelor mobile atunci când sunt în străinătate, de teama facturilor de roaming.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Congratulations to this committee, which adopted Mr Søndergaard's report by an overwhelming majority - 27:2.
Felicitări acestei comisii care a adoptat raportul domnului Søndergaard cu o majoritate covârşitoare - 27:2.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I must say in passing that, over the last few months, we have obtained the overwhelming support of all the organisations that take an interest in these matters.
Trebuie să afirm în treacăt că, de-a lungul ultimelor luni, am obţinut suportul covârşitor al tuturor organizaţiilor care au un oarecare interes în aceste chestiuni.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, I am absolutely delighted that this report has been adopted by such an overwhelming majority and we can look forward to a ban on the import of seal products into the European Union.
Dle preşedinte, sunt de-a dreptul încântat că acest raport a fost adoptat cu o asemenea majoritate copleşitoare şi că ne putem astfel aştepta la o interdicţie a importului de produse din focă în Uniunea Europeană.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, I rise with pride that this House voted for this report with an overwhelming majority.
Dle preşedinte, sunt foarte mândră de faptul că acest plen a votat în favoarea raportului cu o majoritate covârşitoare.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com