potent in Romanian

Pronunciation
a. puternic, tare, viguros, convingător, ameţitor

Example Sentences

Thirdly, our own self-interest in ending a potent symbol that acts as a pretext for terrorist recruitment and radicalisation and, lastly, the moral responsibility that Claudio Fava was talking about.
În al treilea rând, propriul nostru interes de a pune capăt unui simbol puternic care acţionează ca pretext pentru recrutarea de terorişti şi pentru radicalism şi, în ultimul rând, răspunderea morală de care vorbea Claudio Fava.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The financial transaction tax would provide a potent new source of development funding.
Taxa pe tranzacțiile financiare ar oferi o nouă sursă importantă pentru finanțarea pentru dezvoltare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
(FR) Madam President, Mr Van Rompuy, Mr Barroso, following this crisis, what is the European Union's most potent weapon where global competition is concerned?
(FR) Doamnă președintă, dle Van Rompuy, dle Barroso, ca urmare a acestei crize, care este cea mai potentă armă a Uniunii Europene în ceea ce privește concurența globală?
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

having or wielding force or authority: strong, powerful
having great influence: influential, powerful
having a strong physiological or chemical effect: strength, fertile, efficacious, effective, stiff, powerful, effectiveness, multipotent, effectual, potency, equipotent, strong
(of a male) capable of copulation: virile© dictionarist.com