presumptuous in Romanian

Pronunciation
a. încrezut, îngâmfat, obraznic

Example Sentences

It's presumptuous for humans to assume that our task is to do what only God can do.
Este îndrăzneț pentru oameni să presupună că sarcina noastră este de a face ceea ce poate face numai Dumnezeu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is therefore highly presumptuous, not to say arrogant, to be invoking the name of the Lisbon treaty as if it was already a fact of life.
Prin urmare, este destul de prezumţios, să nu spunem arogant, să invocăm Tratatul de la Lisabona de parcă ar fi deja un fapt real.
pronunciation pronunciation pronunciation err
(DE) Mr President, without wishing to appear presumptuous, listening to the debate here this morning, I think we can conclude that some amount of work has been done in recent months.
(DE) Dle președinte, nu vreau să par impertinent, însă, ascultând dezbaterea din dimineața aceasta, cred că putem concluziona că în ultimele luni s-au depus anumite eforturi.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

excessively forward: forward, assumptive, assuming
dictionary extension
© dictionarist.com