propitious in Romanian

Pronunciation
a. propice, favorabil, binevoitor

Example Sentences

(PL) Mr President, I, too, would like to add my voice to the propitious expressions of thanks to Mr Maystadt and the European Investment Bank, and also to Mr Deutsch, who drafted the report.
(PL) Domnule preşedinte, doresc să mă alătur celor care au adresat mulţumiri sincere dlui Maystadt şi Băncii Europene de Investiţii, precum şi dlui Deutsch, care a elaborat raportul.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We believe that it is not propitious to automatically incorporate the leverage ratio into Pillar 1 from 2018 but that there should instead be an evaluation process first.
Considerăm că nu este propice să încorporăm în mod automat rata de îndatorare în pilonul 1 din 2018, ci, în schimb, mai întâi ar trebui să se procedeze la o evaluare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If the current events result in democratic regimes, as we all hope, regimes that will listen to the wishes of the people, the climate in the region will become even less propitious for Israel.
Dacă, așa cum sperăm cu toții, actualele evenimente vor da naștere unor regimuri democratice, regimuri care vor asculta aspirațiile poporului, climatul din regiune ar putea deveni chiar mai puțin favorabil Israelului.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

presenting favorable circumstances; likely to result in or show signs of success: golden, propitiousness, prosperous, favourable, auspiciousness, lucky, auspicious, favorable, gracious
dictionary extension
© dictionarist.com