prosperous in Romanian

Pronunciation
a. prosper, înfloritor, avea: care are succes, norocos, avut

Example Sentences

At the same time, I feel that we need a long-term vision which envisages a future Belarus, post-Lukashenko, which is democratic and prosperous.
În acelaşi timp, consider că avem nevoie de o viziune pe termen lung care să aibă în vedere un viitor Belarus post-Lukashenco, democratic şi prosper.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We want to see a prosperous Bosnia and Herzegovina within a stable, regional context where borders matter less and trust among neighbours is restored.
Dorim să vedem o Bosnia şi Herţegovina într-un context regional stabil, în care graniţele contează mai puţin, iar încrederea între vecini este restaurată.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The creation of the euro is the best proof that Europe is capable, given the political will, to take long-term decisions for a common, prosperous future.
Crearea monedei euro este cea mai bună dovadă că Europa este capabilă, atunci când există voinţă politică, de a lua decizii pe termen lung pentru un viitor comun prosper.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our aim must be to forge an agreement for a peaceful and prosperous future on both sides of the divide, where enemies can once again become partners.
Obiectivul nostru este să ajungem la un acord stabil pentru un viitor de pace şi prosperitate pentru ambele tabere, în care adversarii să poată deveni din nou parteneri.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I say all this because I care about a democratic and prosperous future for Europe.
Spun toate acestea pentru că îmi pasă de viitorul democratic şi prosper al Europei.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This represents an opportunity and an irreplaceable way of making the EU freer, more democratic and more prosperous.
Aceasta reprezintă o oportunitate şi o modalitate unică de a determina ca UE să devină mai liberă, mai democratică şi mai prosperă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Taiwan is a prosperous democracy with a top-quality public health system.
Taiwan este o democraţie prosperă cu un sistem de sănătate publică de cea mai înaltă calitate.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Taiwan's prosperous democracy, strengthened by constitutional protections and the rule of law, stands in stark contrast to the totalitarian communist dictatorship in China
Democraţia prosperă din Taiwan, întărită de protecţia constituţională şi statul de drept, este în contrast puternic cu dictatura comunistă totalitară din China
pronunciation pronunciation pronunciation err
A modern and prosperous Turkey is of the utmost importance to the Turkish people, but - and I say this in every Member State - certainly also of major importance to us all in the European Union.
O Turcie modernă şi prosperă este de o importanţă vitală pentru poporul turc, dar - şi mă refer la fiecare stat membru - şi de o importanţă majoră pentru noi toţi cei din Uniunea Europeană.
pronunciation pronunciation pronunciation err
on behalf of the ALDE Group. - Mr President, in paragraph, please insert the adjective 'secular', so that the phrase would be: 'stable, democratic, pluralist, secular and prosperous society'.
în numele Grupului ALDE. - Domnule Preşedinte, în alineat, vă rugăm să introduceţi adjectivul "laică”, astfel încât fraza să devină: "societate stabilă, democratică, pluralistă, laică şi prosperă”.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

in fortunate circumstances financially; moderately rich: well-to-do, well-heeled, well-off, comfortable, well-fixed, well-situated, easy, rich
very lively and profitable: booming, successful, palmy, thriving, prospering, roaring, flourishing
marked by peace and prosperity: golden, halcyon, happy
presaging or likely to bring good luck: golden, lucky, favourable, favorable, propitious
dictionary extension
© dictionarist.com