reformation in Romanian

Pronunciation
n. reorganizare, reformare, reformă

Example Sentences

This relates to structural reformation in risk management, more transparency and better rules for financial supervision.
Acestea se referă la reforma structurală în gestionarea riscurilor, o transparenţă sporită şi norme îmbunătăţite privind supravegherea financiară.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is an opportunity for a collective reformation of our commitment and political will to create an area of peace, stability and shared prosperity in the Mediterranean.
Este o oportunitate de reformare colectivă a angajamentului nostru şi a dorinţei noastre politice de a crea un spaţiu de pace, stabilitate şi prosperitate partajată în zona mediterană.
pronunciation pronunciation pronunciation err
dictionary extension
© dictionarist.com