reprimand in Romanian

Pronunciation
n. mustrare, dojană, observaţie, admonestare
v. mustra, dojeni, admonesta, dăscăli, bruftului, bruftui, sfădi

Example Sentences

If the cost of wages and social dumping are the reason, why do I not get to see documents in which the French authorities reprimand French customers for using too many Belgian lorry drivers?
În cazul în care costurile cu salariile şi dumping-ul social constituie motivul, de ce nu vedem documente în care autorităţile franceze blamează clienţii francezi că folosesc prea mulţi conducători belgieni de autocamion?
pronunciation pronunciation pronunciation err
You will not need to reprimand me - I knew that that was what you intended to do and I did not want to give you that pleasure.
Nu va trebui să îmi atrageţi atenţia. Ştiam că intenţionaţi să faceţi acest lucru şi nu am vrut să vă ofer această plăcere.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If you believe that I am obliged to follow the opinion of a single institute and ignore that of all the others, then please tell me so and you can reprimand me for this.
În cazul în care credeţi că sunt obligat să respect opinia unui singur institut şi să le ignor pe toate celelalte, atunci spuneţi-mi acest lucru şi mă puteţi mustra.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Europe must strongly reprimand the States to be responsible, stable and serve the future generations.
Europa trebuie să îndemne ferm statele să fie responsabile, stabile şi să deservească generaţiile viitoare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would ask you to reprimand him.
Vă rog să îl mustrați.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Ombudsman has issued not one, not two, but three reprimands and yet no action has been taken.
Ombudsmanul a emis nu una sau două, ci trei mustrări și totuși nu s-a întreprins nicio acțiune.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Moreover, she was reprimanded for interviews given to the foreign press during this period.
De asemenea, i s-au imputat interviurile acordate presei străine în această perioadă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Please reprimand the Member for this behaviour.
Vă rog să îl mustrați pentru acest comportament.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

lecture: admonish, scold, upbraid, censure


© dictionarist.com