scandal in Romanian

Pronunciation
n. scandal, afront public, zarvă, vâlvă, defăimare, clevetire, ruşine, bârfeală, calomnie

scandal in English

n. row, shindy, affray, flare-up, fray, scandal, shame, breach, noise, hubbub, scene, breeze, rumpus, fuss

Example Sentences

Given the latest news, especially the Madoff scandal and its implications for the collective financial assets management industry, we are unlikely to be reassured.
Ţinând cont de ultimele evoluţii, mai ales de scandalul Madoff şi de implicaţiile sale pentru sectorul de administrare a fondurilor financiare colective, este puţin probabil să putem sta liniştiţi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Placing the People's Mujahedin of Iran on the list of terrorist organisations was a scandal from the outset.
Plasarea Organizaţiei iraniene Mujahedinii poporului pe lista organizaţiilor teroriste a fost un scandal încă de la început.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The meat scandals in recent years show quite clearly how easy label fraud is.
Scandalurile privind carnea din ultimii ani demonstrează cât este de uşoară falsificarea etichetelor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have seen it in churches, families and communities, where a blind eye has been turned, leading to some of the scandals of which we are aware in our various Member States.
Am văzut-o în biserici, familii şi comunităţi în care au fost închişi ochii, ceea ce a condus la unele dintre scandalurile la care asistăm în unele state membre.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It was a scandal, and a scandal that no one has put their finger on or identified.
A fost un scandal, însă un scandal ale cărei cauze nu le-a denunţat şi nu le-a identificat nimeni.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is the most recent scandal in relation to food risks.
Acesta este cel mai recent scandal în domeniul riscurilor alimentare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Food safety in the EU has been shaken by many crises in recent years, such as BSE and several dioxin scandals, the latest of which apparently occurred last autumn.
Siguranţa alimentară în UE a fost zdruncinată de mai multe crize în ultimii ani, cum ar fi BSE şi câteva scandaluri legate de dioxină, ultimul având loc toamna trecută.
pronunciation pronunciation pronunciation err
An excellent case in point is, to my mind, the suspended sentences that were given this week, ten years after the event, in the Belgian dioxin scandal.
După părerea mea, un exemplu excelent în acest sens îl reprezintă pedepsele cu suspendare pronunțate săptămâna aceasta, la zece ani după eveniment, în scandalul dioxinei din Belgia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
One thing is certain - we cannot allow a repeat of food-related scandals.
Un lucru este cert - nu mai putem permite alte scandaluri alimentare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mindful of the scandal which has developed in Prague, we hope that the President of the State which is the holder of the European Union Presidency will be received properly and accorded due respect.
Fără a neglija scandalul care a apărut la Praga, sperăm că preşedintele statului care deţine preşedinţia Uniunii Europene va fi primit cum se cuvine şi i se va acorda respectul datorat.
pronunciation pronunciation pronunciation err
© dictionarist.com