self-esteem in Romanian

Pronunciation
n. înfumurare, supraapreciere a propriei persoane

Example Sentences

Living conditions are crucial for every citizen's self-esteem and sense of social worth.
Condiţiile de trai sunt cruciale pentru respectul de sine şi sentimentul de valoare socială ale fiecărui cetăţean.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Most importantly, it is essential to regain the public's trust and restore the economic self-esteem of each of our countries.
În primul rând, este esenţial să recâştigăm încrederea publicului şi să redăm respectul economic de sine al fiecăreia dintre ţările noastre.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must regain public trust and restore our countries' economic self-esteem.
Trebuie să recâştigăm încrederea cetăţenilor şi să restabilim respectul economic de sine al ţărilor noastre.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The role of institutions is to help them rebuild their self-esteem and build a new and better life for themselves and their children.
Rolul instituțiilor este de a le ajuta să-și recapete respectul de sine și să construiască o viață nouă și mai bună pentru ele și copiii lor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is the very best social policy that we can put in place, because people who are employed will also develop self-esteem.
Aceasta este cea mai bună politică socială pe care o putem pune în aplicare, deoarece persoanele care sunt angajate își dezvoltă și stima de sine.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

a feeling of pride in yourself: pridefulness, pride, self-pride
dictionary extension
© dictionarist.com