sending in Romanian

Pronunciation
n. trimitere, expediţie
a. trimiţător

Example Sentences

I told them to send me another ticket.
Le-am spus să-mi trimită un alt bilet.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The president did not come, but sent the vice-president in his stead.
Preşedintele nu a venit, dar l-a trimis pe vicepreşedinte în loc.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He was sent to jail for the robbery.
A fost trimis la închisoare pentru furt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I sent you a letter last week and I'll send you one more today.
V-am trimis o scrisoare săptămână trecută și vă trimit încă una azi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
All my friends to whom I sent invitations came to the party.
Au venit la petrecere toți prietenii cărora le-am primis invitații.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I had already sent you the letter when you called.
Vă trimisesem deja scrisoarea când mi-ați dat telefon.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He sent a word that they had arrived safely.
A trimis vorbă că au ajuns în siguranţă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I can't promise a reply, but you can send mail to me.
Nu promit că răspund, dar îmi puteţi trimite mesaje.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If I could send you a marshmallow, Trang, I would.
Dacă aș putea să-ți trimit un dulce, Trang, aș face-o.
pronunciation pronunciation pronunciation err
When the body is touched, receptors in the skin send messages to the brain causing the release of chemicals such as endorphins.
Atunci când organismul este atins, receptorii de la nivelul pielii trimit mesaje creierului, provocând eliberarea de substanțe chimice, cum ar fi endorfinele.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

the act of causing something to go (especially messages): transmittal, transmission, causation, transmitting, causingdictionary extension
© dictionarist.com