subdue in Romanian

Pronunciation
v. supune, subjuga, îngenunchea, cuceri, birui, închina, încăleca, atenua, micşora, coborî vocea, slăbi, stăpâni, potoli {fig.}, îmblânzi, îmbuna, estompa, abţine

Example Sentences

The clamp-down by the government has not subdued the voices of democratic dissent.
Represaliile guvernului nu au subjugat vocile dizidenţilor democraţi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In this environment of subdued inflationary pressures, we continued with our policy of lowering our key rates further.
În acest mediu de presiuni inflaționiste moderate, ne-am continuat politica de reducere a ratelor dobânzilor reprezentative.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For millennia, the Chinese tried to subdue the lands of the Uyghurs, and many times they failed in their fight to subdue these lands.
Timp de milenii, chinezii au încercat să cucerească teritoriile uigurilor și, de multe ori, au eșuat în lupta lor de a supune aceste meleaguri.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com