aborigines in Turkish

Pronunciation
i. bitki örtüsü, yerli halk, yöresel hayvanlar

Example Sentences

These two are Australians. The bald one is Mick Katie.The other is said to have been raised by Aborigines.
Bu ikisi Avusturalyalı. Kel olanın adı Mick Katie. Diğerinin Aborjinler tarafından büyütüldüğü söyleniyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He mixes flour with poison to kill the Aborigines.
Aborjinileri öldürmek için una zehir katar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
"Take all the land you want", said the Aborigine chief. "Oh no," said the English general, "we will take just an island." "And which island?" asked the Aborigene chief. "Just the island of Australia," replied the English general.
"İstediğiniz tüm toprakları alın " dedi Aborjin şefi. "Oh hayır," dedi İngiliz general, "Biz sadece bir ada alacağız" "Ve hangi adayı ?" diye sordu Aborjin şefi. "Sadece Avustralya" diye yanıtladı İngiliz general.
pronunciation pronunciation pronunciation err
dictionary extension
© dictionarist.com