address in Turkish

Pronunciation
f. adres yazmak, nutuk çekmek, göndermek, konuşma yapmak, söylev vermek, hitap etmek
i. adres, konuşma, hitabe, söylev, dilekçe, konuşma tarzı, tavır, beceri, hüner

Example Sentences

The letter was wrongly addressed.
Mektuba yanlış adres yazılmıştı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Don't give Nicholas your email address.
E-posta adresini Nicholas'a verme.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She asked me if I knew her address.
Bana onun adresini bilip bilmediğimi sordu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Could you send it to this address?
Onu bu adrese gönderir misin?
pronunciation pronunciation pronunciation err
This letter is wrongly addressed.
Bu mektuba yanlış adres yazılmış.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Please let me know your new address.
Lütfen bana yeni adresini bildir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Please tell me your present address.
Lütfen bana şu andaki adresini söyle.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Please write down your home address.
Lütfen ev adresinizi yazın.
pronunciation pronunciation pronunciation err
When did you change your address?
Adresini ne zaman değiştirdin?
pronunciation pronunciation pronunciation err
I addressed the letter to my aunt.
Teyzeme mektup gönderdim.
pronunciation pronunciation pronunciation err
© dictionarist.com