animate in Turkish

Pronunciation
f. canlandırmak, hareketlendirmek, anime etmek, neşelendirmek, diriltmek
s. canlı, yaşayan; hareketli, neşeli, hayat dolu

Example Sentences

What's your favorite animated movie?
En sevdiğiniz çizgi film nedir?
pronunciation pronunciation pronunciation err
There's a good program on PBS at a quarter after nine - Best Animated Movies of the Year.
Dokuz çeyrekte PBS'te güzel bir program var - Yılın En İyi Animasyon Filmleri.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Peru is an economically underdeveloped country and just waiting to be animated by our highly civilized culture.
Peru az gelişmiş bir ülkedir ve henüz oldukça uygar kültürümüz tarafından canlandırılmayı beklemektedir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The soldiers were animated by the song.
Askerler şarkıyla canlandırıldı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom became animated.
Tom hareketli oldu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
dictionary extension
© dictionarist.com