appoint in Turkish

Pronunciation
f. tayin etmek, atamak; saptamak, kararlaştırmak, belirlemek; döşemek, dayayıp döşemek

Example Sentences

The owners appointed him manager.
Sahipler onu yönetici olarak atadılar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must appoint a new teacher soon.
Yakında yeni bir öğretmen atamalıyız.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They appointed him as a director.
Onlar onu bir yönetici olarak atadılar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They appointed Mr. White as manager.
Onlar Bay Beyaz'ı yönetici olarak atadılar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They appointed her to do the task.
Görevi yapmak için onu atadılar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The appointed day is close at hand.
Kararlaştırılmış gün çok yakın.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The president appointed a new manager.
Başkan yeni bir yönetici adadı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He was appointed ambassador to Britain.
ingiltere'ye büyük elçi olarak atandı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He appointed Jason to act as his deputy.
O Jason'u vekili olarak hareket etmesi için atadı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We appointed him as our representative.
Biz onu temsilcimiz olarak atadık.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com