beat in Turkish

Pronunciation
f. vurmak, dövmek, çırpmak, dayak atmak, pataklamak, volta vurmak; çalmak (davul); açmak (yol); yenmek, alt etmek (Argo); geçmek; atmak (kalp); yuvasından çıkarmak (av),
i. vuruş, atış, darbe, vurma sesi, çarpma; tempo, ritm, ritim, titreşim; serseri; üstünlük, devriye; sürgün avı; haberi önce yayınlama (gazete)
s. bitkin, çok yorgun, turşu gibi (Argo); asi

Example Sentences

If we beat or churn the cream it will turn into butter.
Kremayı döver ya da çalkalarsak tereyağa dönüşür.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is cruel to beat someone.
Birini dövmek gaddarca.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We beat the drum with two sticks.
Trampeti iki sopayla çalarız.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We beat some drums with our hands.
Bazı davulları elle çalarız.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If you can't beat them join them.
Bükemediğin bileği öpmelisin.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nicholas thought Mary could beat Jason.
Nicholas Mary'nin Jason'u yenebileceğini düşündü.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The musician beat his drums loudly.
Müzisyen davulunu yüksek sesle çaldı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Jason was beating the drums loudly.
Jason yüksek sesle davulları çalıyordu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nicholas beat the drum at a slow tempo.
Nicholas davulu yavaş bir tempoda çaldı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Have you stopped beating your wife?
Karını dövmeyi bıraktın mı?
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. rhythm: throb, pulsation, cadence, vibration, tick, measure
2. tired: weary, bushed, worn out, fatigued
3. blow: strike, stroke, hit, thump, punch
4. patrol: post, walk, precinct
5. strike: hit, batter, punch, cudgel, knock, pound, buffet
6. conquer: defeat, vanquish, rout, trounce, win, outdo, surpass
7. forge: break, hammer, stamp, pound
8. pulsate: palpitate, pound, throb, thump, vibrate, flutter

dictionary extension
© dictionarist.com