caste in Turkish

Pronunciation
i. kast, sosyal sınıf, sosyal sınıflaşma sistem ve ilkeleri

Example Sentences

-Perhaps the darkness was always there and we refused to see.
- The division between the religious and military castes...?
- Belki de karanlık her zaman oradaydı ve biz görmek istememişizdir.
- Dini ve askeri kastlar arasındaki ayrım mı?
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

standing: order, rank, level, dignity, station

dictionary extension
© dictionarist.com