classify in Turkish

Pronunciation
f. sınıflandırmak, sınıflamak, ayırmak, tasnif etmek; gizli olduğunu duyurmak

Example Sentences

I'm not good at classifying things.
Ben nesneleri sınıflandırmada iyi değilim.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The great secret behind classified projects is that most of them are so utterly boring and uninteresting that James Bond wouldn't even take a second look at them.
Kevin J. Anderson
Sınıflandırılmış projelerin arkasındaki büyük sır onların çoğunun oldukça sıkıcı ve ilgi çekmeyen olmasıdır ki James Bond onlara ikinci kez bile bakmadı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You would be required to forward the information to the FBI, and we both know what they would do.
They would classify it.
Bilgiyi FBI'ya iletmen gerekecektir ve ikimiz de onların ne yapacağını biliyoruz.
Bunu gizleyeceklerdir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Deniz's success in classifying my books will be counted to her credit.
Deniz'in benim kitaplarımı sınıflandırmadaki başarısı onun alacak hanesine yazılacak.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In Colombia, the population is classified into social strata ranging from one to six, one being the poorest and six being the richest.
Kolombiya'da nüfus birden altıya kadar değişen sosyal katmanlara göre sınıflandırılır. Bir en fakir olma ve altı en zengin olma.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That information is classified.
Bu bilgi gizlidir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That's classified information.
O gizli bilgi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is classified.
Bu sınıflandırılmış.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Criminal law, also known as penal law, involves prosecution for an act that has been classified as a crime.
Ceza hukuku, ceza yasası olarak da bilinen, bir suç olarak sınıflandırılmış olan bir hareket için takibat gerektirir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I classify his music as rock.
Onun müziğini rock müzik olarak sınıflandırıyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation err
© dictionarist.com