clever in Turkish

Pronunciation
s. zeki, akıllı, cin gibi, zarif, becerikli, yetenekli; esprili

Example Sentences

Nicholas certainly thinks he's clever.
Nicholas kesinlikle zeki olduğunu düşünüyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He is very clever for a boy of ten.
On yaşındaki bir çocuk için o çok akıllıdır.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There is no denying that he is clever.
Onun zeki olduğu inkar edilemez.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If you call him a clever man he may be happy.
Ona akıllı bir adam derseniz o mutlu olabilir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He is clever enough to solve the problem.
Problemi çözecek kadar zekidir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Sophie is as clever as any girl in her class.
Sophie sınıfındaki herhangi bir kız kadar akıllı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
My wife Lidia is a beautiful clever woman.
Eşim Lidia güzel akıllı bir bayandır.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is true that he is young but he is clever.
Onun genç olduğu doğrudur ama o akıllıdır.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The boy was clever enough to solve the puzzle.
Çocuk bulmacayı çözmek için yeterince zekiydi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He may be clever but he often makes careless mistakes.
O akıllı olabilir fakat sık sık dikkatsiz hatalar yapar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
© dictionarist.com