commission in Turkish

Pronunciation
f. görevlendirmek, atamak, yetkilendirmek; ısmarlamak, sipariş vermek; tayin etmek
i. görev, vazife, görevlendirme, atama; terfi, atama belgesi; sipariş, ısmarlama; talimat; komisyon, aracı kârı; heyet, kurul, komite

Example Sentences

The gap between rich and poor is wider now than 40 years ago, a government-commissioned panel has reported.
Zengin ve fakir arasındaki aralık şimdi 40 yıl öncesine göre daha geniş hükümetin yetkili komisyonu bildirdi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The head of the planning commission is coming Saturday. We're finally softening up these environmentalists.
Planlama komisyonunun başkanı cumartesi geliyor. Nihayet, şu çevrecileri yumuşatıyoruz.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Technically, after a fight those gloves become property of the boxing commission.
Teknik açıdan, maç sonrası bu eldivenler boks komisyonunun malı olur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A US trade commission has agreed plans to impose tariffs of up to 15% on imports of Chinese-made steel pipes.
Bir ABD ticaret komisyonu Çin yapımı çelik boruların ithalatına konan %15 e varan tarifeyi uygulamaya koyma planlarında hemfikir oldu
pronunciation pronunciation pronunciation err
the ranks and commissions are forthwith transferred to the infantry.
erat ve görev belgeleri, bir an önce piyade ordusuna ulaştırılacaktır.
pronunciation pronunciation pronunciation err
to surrender your tunics and your commissions at once.
üniformalarınızı ve yetki belgelerinizi bir an önce teslim edin.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I'm gIad we're not working on commission.
İyi ki komisyonda çalışmıyoruz.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For a reduced commission
at b. B.D.O.
...komisyonda bir araya getireceklermiş.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Your salary is commission-based.
Maaşınız komisyon tabanlıdır.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A friend of mine commissioned a well-known artist to paint a portrait of his wife.
Arkadaşlarımdan biri iyi-tanınmış bir sanatçıyı onun karısının portresini yapması için görevlendirdi.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com