compose in Turkish

Pronunciation
f. oluşturmak, meydana getirmek; yaratmak, yazmak; bestelemek; düzenlemek, toparlamak; arabuluculuk yapmak, yatıştırmak; şiir yazmak, eser yaratmak, bestelemek

Example Sentences

I like the kind of music Nicholas composes.
Nicholas'ın bestelediği müzik türünden hoşlanıyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Air is mainly composed of nitrogen and oxygen.
Hava ağırlıklı olarak nitrojen ve oksijenden oluşur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
My school often organised concerts in order to make the opera known, especially the Italian one, which perfectly integrates itself with the artistic and monumental context, as many works were composed for churches and academies.
Okulum, operayı, özellikle de bir çoğu akademiler ve kiliseler için bestelenen ve sanatsal ve anıtsal temaların mükemmelce işlendiği İtalyan operasını daha iyi tanıtmak için sık sık konserler düzenlerdi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She not only sings very well, but also composes beautiful songs.
O sadece iyi şarkı söylemez, aynı zamanda çok güzel besteler yapar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
FIFA is composed of 209 member associations.
FIFA 209 üyeli derneklerden oluşur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This musical piece is composed of four movements.
Bu müzik eseri dört hareketten oluşur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A team is composed of eleven players.
Bir takım on bir oyuncudan oluşur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A water molecule is composed by three atoms: two hydrogen and one oxygen.
Bir su molekülü üç atomdan oluşur: iki hidrojen ve bir oksijen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
All life is based on chemistry and all living things are composed of chemical compounds.
Tüm yaşam kimyaya dayalıdır ve yaşayan her şey kimyasal bileşiklerden oluşur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ammonia's molecule is composed of four atoms.
Amonyağın molekülü dört atomdan oluşur.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com