correction in Turkish

Pronunciation
i. düzeltme, doğrulama, tashih; cezalandırma, ceza

Example Sentences

When are you going to do something about that terribble furniture? We are not savages and this is not the Middle Ages . I mean, you are running a house of correction, not a torture chamber
Bu berbat mobilyalarla ilgili ne zaman bir şeyler yapacaksın? Bizler barbar değiliz. Ve ortaçağda yaşamıyoruz. Demek istediğim, Sen bir ıslahevi işletiyorsun, bir işkence meclisi değil.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Doing corrections keeps me on the go all day.
Düzeltme işi beni bütün gün meşgul ediyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He made several corrections.
O, birkaç düzeltme yaptı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I made some corrections.
Bazı düzeltmeler yaptım.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I suggest a correction to this sentence.
Ben bu cümleye bir düzeltme öneriyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I've made a correction to the wrong sentence.
Ben yanlış cümleyi düzelttim.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I've made a correction.
Bir düzeltme yaptım.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Thank you for the correction.
Düzeltme için size teşekkür ederiz.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Thank you for the corrections.
Düzeltmeler için teşekkür ederim.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Thanks for the correction.
Düzeltme için teşekkürler.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com