develop in Turkish

Pronunciation
f. geliştirmek, gelişmek, ilerlemek; tab etmek; açıklamak; banyo etmek; ilgi göstermek; şekillendirmek, açınım yapmak; yükselmek (ateş); ün kazanmak

Example Sentences

The storm developed into a typhoon.
Fırtına bir tayfuna dönüştü.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Sports help to develop our muscles.
Spor kaslarımızı geliştirmemize yardımcı olur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nicholas developed a taste for French wine.
Nicholas Fransız şarabı için bir tat geliştirdi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He is planning to develop his business.
işini geliştirmeyi planlıyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I'm developing an Android application.
Android uygulaması geliştiriyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Japanese economy developed rapidly.
Japon ekonomisi hızla gelişti.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If you take responsibility for yourself you will develop a hunger to accomplish your dreams.
Les Brown
Kendi sorumluluğunuzu alırsanız, hayallerinize ulaşma isteği geliştirirsiniz.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We need to develop a new kind of energy.
Yeni bir tür enerji geliştirmeliyiz.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Darwin developed the evolutionary theory.
Darwin evrim teorisini geliştirdi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must develop renewable energy sources.
Yenilenebilir enerji kaynaklarımızı geliştirmeliyiz.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com