enact in Turkish

Pronunciation
f. çıkarmak (yasa), yasallaştırmak, sahnelemek, oynamak (rol), canlandırmak

Example Sentences

- I admit, I had come to enact a farce. But I've really fallen in love with you. Whoever you are, however you are... I love you.
- Your friend has hurt my friend's heart. If something happens to her....
- Bir oyun oynamaya geldiğimi kabul ediyorum. Ama gerçekten sana aşık oldum. Her kim olursan ol, her ne şekilde olursan ol... Seni seviyorum.
- Arkadaşın, benim arkadaşımın kalbini kırdı. Eğer ona birşey olursa....
pronunciation pronunciation pronunciation err
Groups of unemployed workers, who have grown in number due to the tax reforms, enacted by the former Prime Minister, are rioting all across the country.
Eski başbakan tarafından çıkarılan vergi reformları nedeniyle sayıları hızla artan işsiz kalmış işçi grupları tüm ülke çapında gösteriler düzenliyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A fiscal tightening policy is being enacted.
Bir mali sıkma politikası yürürlüğe giriyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Laws to prevent computer crimes were enacted in the USA.
Bilgisayar suçları önlemek için yasalar ABD'de yürürlüğe girdi.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. accomplish: perform, act, personify, achieve, execute, act out, do
2. make into law: legislate, establish, dictate, decree, order, sanction

dictionary extension
© dictionarist.com