evaporate in Turkish

Pronunciation
f. buharlaşmak, uçmak, uçup gitmek, yok olmak, buharlaştırmak

Example Sentences

Water evaporates when it is heated.
Su ısıtıldığında buharlaşır.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The dew evaporated when the sun rose.
Güneş doğduğunda çiğ buharlaştı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Water will evaporate after it is boiled.
Su kaynatıldıktan sonra buharlaşır.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The rain water is evaporating on a hot day.
Yağmur suyu sıcak bir günde buharlaşıyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The sun's power here is immense. As the tide recedes and the remaining flood water evaporates.
Güneşin buradaki gücü oldukça büyük. Dalgalar geri çekildikçe kalan taşkın suları buharlaşıyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If you boil water, it evaporates.
Suyu kaynatırsan, buharlaşır.
pronunciation pronunciation pronunciation err
"Where's the water?" "It evaporated."
"Su nerede?" "Buharlaştı."
pronunciation pronunciation pronunciation err
In hot weather, water evaporates more quickly.
Su sıcak havada daha hızlı buharlaşır.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These solvents, due to their volatility, evaporate into the atmosphere when used.
Bu çözücüler uçuculukları nedeniyle kullanıldıklarında atmosfere buharlaşırlar.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. vanish: dissolve, disappear, fade
2. dehydrate: desiccate, parch, dry, concentrate
3. vaporise
4. vaporize: diffuse, dissipate, steam, distildictionary extension
© dictionarist.com