evicted in Turkish

Pronunciation
[evict] f. mahkeme kararıyla çıkartmak, tahliye ettirmek, yasal olarak el koymak

Example Sentences

Miss Adison evicted her tenant for not paying the rent on time.
Miss Adison kiracısını, kirasını zamanında ödemediği için mahkeme kararıyla çıkardı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He's in danger of being evicted.
O, evden çıkartılma tehlikesiyle karşıya karşıya bulunuyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He evicted the existing tenants by taking them to court for non-payment of back rent.
Mevcut kiracıları birikmiş kira borcunu ödemedikleri için mahkemeye vererek tahliye etti.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I've been evicted.
Ben tahliye edildim.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They will be evicted in July.
Onlar temmuz ayında tahliye edilecekler.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom has been evicted.
Tom tahliye ettirildi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom is in danger of being evicted.
Tom tahliye edilme tehlikesiyle karşı karşıya.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom just got evicted.
Tom gerçekten tahliye edildi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
dictionary extension
© dictionarist.com