exposed in Turkish

Pronunciation
s. korunmasız, açık, maruz, ortada, ışığa tutulmuş (film)

Example Sentences

He deliberately exposed her to danger.
Bilerek onu tehlikeye maruz bıraktı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She didn't expose her skin to the sun.
Cildini güneşe maruz bırakmadı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Her beauty exposed her to many dangers.
Onun güzelliği onu birçok tehlikeye maruz bıraktı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They were exposed to the enemy's gunfire.
Düşmanın ateşine maruz bırakıldılar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She deliberately exposed him to danger.
O bilinçli olarak onu tehlikeye maruz bıraktı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He had the courage to expose the scandal.
Skandalı ortaya çıkaracak cesareti vardı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Don't expose your skin to the sun for too long.
Cildinizi çok uzun süre güneşe maruz bırakmayın.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In fact the inhabitants have been exposed to radioactive rays.
Aslında yerleşik halk radyoaktif ışınlara maruz kalmaktadır.
pronunciation pronunciation pronunciation err
- I don't want you exposed to this radiation.
- Well, I can check the area outside the hangar doors again.
- You want some company?
- Sure.
- Radyasyona maruz kalmanı istemezdim.
- Hangar kapısının dışındaki bölgeyi tekrar kontrol edebilirim.
- Arkadaş ister misin?
- Elbette.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They're now pretty much exposed we can't use them anymore.
Şu anda oldukça fazla bozulmuşlar. Artık onları kullanamayız.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. visible: apparent, obvious, clear, bare, unprotected
2. laid open: bared, revealed, unveiled
3. denounced© dictionarist.com