heresy in Turkish

Pronunciation
i. sapıklık, sapınç, aykırı düşünce

Example Sentences

All this worldly wisdom was once the unamiable heresy of some wise man.
Bütün bu dünyevi bilgelik bir zamanlar herhangi bir bilge adamın sevimsiz sapıklığıydı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Galileo Galilei was an Italian astronomer and an important figure in the initial development of the modern sciences. His discoveries contradicted the teachings of the Catholic Church, and Galileo was put on trial for heresy by the Inquisition.
Galileo Galilei İtalyan bir astronom ve modern bilimlerin ilk gelişmesinde önemli bir figürdü. Onun keşifleri Katolik Kilisesinin öğretileri ile çelişti ve Galileo Engizisyon tarafından sapkınlıkla yargılandı.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

dissenting view: dissent, nonconformity, dissidence, apostasy
dictionary extension
© dictionarist.com