hid in Turkish

Pronunciation
[hide] f. saklamak, gizlemek, saklı tutmak, saklanmak, derisini yüzmek, dayak atmak, dövmek, pataklamak

Example Sentences

The safe was hidden beneath the floorboards.
Kasa parkelerin altına saklanmıştı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Father painted my room to hide the dirty spots.
Babam kirli yerleri saklamak için odamı boyadı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I hide the key in order that nobody could open the door. 
Hiç kimse kapıyı açmasın diye anahtarı sakladım.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Don’t be scared of your shadow, you can’t hide from your sorrow.
GöLgenden korkma, kaderinden saklanamazsın .
pronunciation pronunciation pronunciation err
The cat lay hidden in the bushes.
Kedi çalıların içinde gizlenmiş yatıyordu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nicholas hid his worries from his wife.
Nicholas endişelerini karısından sakladı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nicholas hid Mary's doll behind the door.
Nicholas Mary'nin bebeğini kapının arkasına sakladı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nicholas hid some papers behind his back.
Nicholas arkasında bazı belgeler sakladı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They hid themselves in the shadows.
Kendilerini gölgelerde sakladılar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nicholas knows where the money is hidden.
Nicholas paranın nerede saklı olduğunu biliyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err

dictionary extension
© dictionarist.com