improvement in Turkish

Pronunciation
i. düzelme, düzeltme, ıslah, gelişme, ilerleme, iyileşme, artma, verimli hale getirme, ıslah etme, kalkındırma, yenilik

Example Sentences

There was steady economic improvement.
istikrarlı ekonomik gelişme vardı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
American-British relations showed improvement.
Amerikan-ingiliz ilişkileri gelişme gösterdi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Haven't you noticed the improvement in her legs in a single week? Does love really have so much of strength?
Bir hafta içinde bacaklarındaki gelişmeyi fark edebildin mi? Aşkın gücü bu kadar çok mu?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Improvements in technology helped them succeed.
Teknolojideki gelişmeler onların başarmasına yardım etti.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She won't answer you. We're watching for any sign of her waking or of an improvement.
Sana cevap veremez. Kendine gelsin ya da bir gelişme göstersin diye bekliyoruz.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The greatest improvement for the time being, of course, would be achieved quite easily by moving house; what they needed now was a flat that was smaller and cheaper than the current one which had been chosen by Gregor, one that was in a better location and, most of all, more practical.
Şidilik, enbüyük gelişme, elbette, evi taşıyarak oldukça kolay bir şekilde kazanılabilirdi;onların ihtiyacı olan Gregorun seçtiği şu anki daireden daha küçük ve daha ucuz, daha iyi bir yerde ve hepsinden önemlisi daha pratik bir daireydi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I haven't slackened in my duties. The incredible improvement in my health makes my work easier.
Sorumluluklarımı ihmal etmedim. Sağlığımdaki inanılmaz gelime işlerimi kolaylaştırıyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There's room for improvement in their love affair.
Onların aşk ilişkilerinde ilerleme eğilimi görülüyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The improvements we've made on the assembly line could eventually lower prices.
Montaj bandında yaptığımız iyileştirmeler sonunda fiyatları düşürebilir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There will be improvements.
İyileştirmeler olacak.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

progress: betterment, development, growth, increase

dictionary extension
© dictionarist.com