office in Turkish

Pronunciation
i. ofis, büro, devlet dairesi, bakanlık, görev, sorumluluk, ima, kiler, ambar, dini tören, makam
s. büro

Example Sentences

His fellow workers at the office invited him to drink something after work.
İş arkadaşları işten sonra bir şeyler içmeye davet ettiler.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What is your father's function at the office?
Babanın bürodaki görevi ne?
pronunciation pronunciation pronunciation err
What does your father do at the office?
Baban büroda ne iş yapar?
pronunciation pronunciation pronunciation err
He didn’t drive past the post office.
Postanenin önünden geçmedi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Me and my collegue were sharing the office. 
Ben ve iş arkadaşım ofis odasını paylaşıyorduk. 
pronunciation pronunciation pronunciation err
She has worked in our office for a year.
O, bizim büromuzda bir yıl çalıştı. (Şu anda da çalışıyor anlamı çıkıyor.)
pronunciation pronunciation pronunciation err
I must send a report to Head Office every week.
Her hafta Merkez Şube’ye bir rapor göndermeliyim. 
pronunciation pronunciation pronunciation err
The girl who saw us works in our office. 
Bizi gören kız bizim büroda çalışıyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Please visit us in our new office.
Lütfen bizi yeni ofisimizde ziyaret edin.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He's just an ordinary office worker.
O sadece sıradan bir büro çalışanıdır.
pronunciation pronunciation pronunciation err
© dictionarist.com