operation in Turkish

Pronunciation
i. cerrahi müdahale, operasyon, ameliyat, etkinlik, işleyiş, işletme, iş, işlem, çalıştırma, kullanma, hüküm, yürürlük, tatbikat, harekât

Example Sentences

Her mother will have an operation in October.
Onun, annesi Ekim’de bir operasyon geçirecek.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I don't want to have an operation.
Ameliyat olmak istemiyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She decided to have the operation.
Ameliyat edilmeye karar verdi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The doctor performed the operation.
Doktor ameliyat yaptı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He had an operation on his left leg.
Sol bacağından ameliyat oldu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The operation had to be kept secret.
Operasyonun gizli tutulmalıydı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He has to have an operation next week.
O gelecek hafta bir ameliyat olmak zorundadır.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nicholas will eventually need an operation.
Nicholas'ın sonunda bir ameliyata ihtiyacı olacak.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I have a few questions about Nicholas' operation.
Nicholas'ın işlemi hakkında birkaç sorum var.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Search and rescue operations began immediately.
Arama ve kurtarma operasyonları hemen başladı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
© dictionarist.com