past in Turkish

Pronunciation
i. geçmiş, geçmiş zaman, mazi
s. geçmiş, önceki, eski, geçen
zf. geçecek şekilde

Example Sentences

Father drove past the red light and he must pay a fine.
Babam kırmızı ışıkta geçtiğinden ceza verecek.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Father drove past the red light and he must pay money.
Babam kırmızı ışıkta geçtiğinden para verecek.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He didn’t drive past the post office.
Postanenin önünden geçmedi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She didn’t think of her past in her chair again.
Sandalyesinde geçmişini tekrar anımsamadı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Most people hold onto the past, look forward to the future, and do not embrace the present. Only those who can appreciate what they have now live fully.
Birçok insan geçmişe bağlanır, geleceği bekler ve şu anı kucaklamaz.Sadece şu an sahip olduklarını taktir edebilenler dolu dolu yaşarlar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Don't dwell on your past failures.
Geçmiş hatalarının üzerinde durma.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Don't dwell on your past mistakes!
Geçmiş hatalarının üzerinde durma!
pronunciation pronunciation pronunciation err
He seems to know all about her past.
O geçmişi hakkında her şeyi biliyor gibi görünüyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Everything was better in the past.
Geçmişte her şey daha iyiydi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It's time to reflect on your past.
Geçmişinizi düşünmenin zamanıdır.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com