self-esteem in Turkish

Pronunciation
i. özsaygı, onur, kendine saygı, kendini beğenme

Example Sentences

He's insecure and has really low self-esteem.
O güvensiz ve gerçekten düşük benlik saygısı var.
pronunciation pronunciation pronunciation err
His sense of humor was self-deprecating, a sign of his low self-esteem.
Espri anlayışı, düşük özsaygısının bir göstergesi olarak, kendini aşağılamak üzerine kuruluydu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She's insecure and has low self esteem.
O güvensiz ve düşük benlik saygısı var.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Many people suffer from low self-esteem.
Birçok kişi kendine saygı azlığından muzdarip.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mary has low self-esteem.
Mary'nin kendine saygısı az.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mary has no self-esteem.
Mary'nin hiç özsaygısı yok.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She has no self-esteem.
Onun özsaygısı yok.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She loves reading self-esteem sentences.
Mary özsaygı cümlelerini okumayı sever.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom has low self-esteem.
Tom'un özsaygısı az.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom is such a diffident man. He seems to have quite low self-esteem.
Tom böylesine çekingen bir adam. O oldukça kendine güvensiz gibi görünüyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err

dictionary extension
© dictionarist.com