space station in Turkish

Pronunciation
i. uzay istasyonu

Example Sentences

In the Babylon 5 space station, Delenn is a Minbari ambassador.
Babylon 5 uzay istasyonunda, Delenn bir Minbari elçisidir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the Babylon 5 space station, G'Kar is a Narn ambassador.
Babylon 5 uzay istasyonunda, G'Kar bir Narn elçisidir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Kosh is a Vorlon ambassador in the Babylon 5 space station.
Kosh, Babylon 5 uzay istasyonunda Vorlon büyükelçisidir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The first space stations rotated axially to produce artificial gravity.
İlk uzay istasyonu yapay bir yer çekimi oluşturmak için yatay eksende dönüyordu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The international space station is an amazing feat of engineering.
Uluslararası uzay istasyonu inanılmaz bir mühendislik başarısıdır.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

space craft: rocket, ship


dictionary extension
© dictionarist.com