subdue in Turkish

Pronunciation
f. zorlamak, baskı yapmak, boyun eğdirmek, bastırmak, hafifletmek, kontrolüne almak

Example Sentences

We danced in the subdued lighting.
Loş ışıkta dans ettik.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He subdued his passions.
O, tutkularını bastırdı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I could not subdue the desire to laugh.
Ben gülme arzumu bastıramadım.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Man can be subdued through fear.
İnsanlar korkuyla ele geçirilebilir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Police used rubber bullets to subdue the rioters.
Polis göstericileri dağıtmak için plastik mermi kullandı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She likes subdued colors.
O bastırılmış renkleri sever.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We cannot subdue nature.
Doğaya boyun eğdiremeyiz.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com