syndicate in Turkish

Pronunciation
f. sendikalaştırmak, kartelleştirmek, şirketleştirmek, sendika aracılığı ile satmak
i. sendika, kartel, devlet memurları birliği

Example Sentences

There's no extradition treat between Hong Kong and Taiwan. However, we may be able to arrest the whole syndicate. We just got some important information.
Hong Kong ve Taiwan arasında suçluluarın iadesiile ilgili bir anlaşma yok. Yine de örgütün tümünü tutuklayabiliriz. Önemli bir kaç bilgiye sahibiz.
pronunciation pronunciation pronunciation err© dictionarist.com