traffic in Turkish

Pronunciation
f. değiş tokuş etmek, karanlık işler yapmak, iş yapmak, yolculuk etmek
i. trafik, gidiş geliş, alışveriş

Example Sentences

On fridays traffic is even worse.
Cuma günleri trafik daha da beter oluyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The policewoman directed traffic.
Kadın polis trafiği yönetti.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The traffic light changed to red.
Trafik ışığı kırmızıya döndü.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I've never had a traffic accident.
Hiç trafik kazası geçirmedim.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I was late because of heavy traffic.
Yoğun trafikten dolayı geç kaldım.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nicholas was held up in a traffic jam.
Nicholas bir trafik sıkışıklığında geciktirildi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Traffic lights work all the time.
Trafik ışıkları her zaman çalışır.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We should obey the traffic rules.
Trafik kurallarına uymalıyız.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You should obey all traffic laws.
Tüm trafik yasalarına uymalısınız.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A traffic accident happened there.
Orada bir trafik kazası oldu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
dictionary extension
© dictionarist.com