trap in Turkish

Pronunciation
f. kapak takmak (gaz kaçırmasın diye), tuzağa düşürmek, kapana kıstırmak, yakalamak, tuzak kurmak, oyuna getirmek, kapan kurmak
i. tuzak, kapan, dolap, ayırıcı, fırlatıcı, hafif araba, iki kişilik araba, ağız, gaga, volkanik siyah taş, kum engeli (golf)

Example Sentences

He set a trap to catch the animal.
Hayvanı yakalamak için bir tuzak kurdu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nicholas walked right into Mary's trap.
Nicholas doğruca Mary'nin tuzağına yürüdü.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Using a trap they caught the fox.
Bir tuzak kullanarak tilkiyi yakaladılar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The old man freed the little fox from the trap.
Yaşlı adam küçük tilkiyi tuzaktan kurtardı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We set out traps for catching cockroaches.
Hamam böceklerini yakalamak için tuzaklar kurduk.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Many workers were trapped in the coal mine.
Birçok işçi kömür madeninde mahsur kaldı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The crocodile trapped the gnu as it tried to cross the river.
Timsah antilopu nehri geçerken tuzağa düşürdü.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I was on my ship, and then not I'm trapped outside my world for so long trying t get back. But I float here unable to free myself.
Gemimdeydim ve sonra yalnızca geri dönmeye çalışarak uzun bir süre kendi dünyamın dışında hapsolmadım ama aynı zamanda burada özgür kalmayı başaramadan herşeyi oluruna bıraktım
pronunciation pronunciation pronunciation err
Pl, we'll work on strengthening your upper traps and rhomboids
Artı, kulunçlarını ve kürek kaslarını* güçlendirmeye çalışacağız...
pronunciation pronunciation pronunciation err
For days, we've despaired about the fate of the people... ... who are trapped in the North.
Günlerce, Kuzeyde yakalanmış insanların kaderlerine üzüldük...
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. ambush: trick, pitfall, stratagem, manoeuvre, artifice
2. snare: pitfall, blind
3. entrap: ensnare, catch, ambush, seduce, spring

dictionary extension
© dictionarist.com